• Alle priser er som udgangspunkt totalpriser inkl. transportomkostninger.
 • Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med optagelse af billeder, honorarer, køb af særlige rekvisitter, fragt, porto, osv. er ikke inkluderet i standardpriser.
 • Priser er ekskl. moms, med mindre andet er angivet.
 • Lovgretphoto har jf. loven ophavsret på de leverede billeder.
 • Videresalg, udlån, overdrages til tredjemand samt publicering af billeder f.eks. til internettet må kun ske efter skriftlig aftale med Lovgretphoto.
 • Billederne må ikke redigeres uden fotografens skriftlige tilladelse. Hvis ikke andet er aftalt, må billederne anvendes som køber ønsker det, forudsat de øvrige (her angivne) betingelser er opfyldt.
 • Ved enhver offentliggørelse skal fotografens navn anføres, f.eks. “Fotograf: Lovgretphoto“ eller "Fotograf: Henrik Mee Løvgret". Ved udeladelse af dette debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede billedpris.
 • Betaling kan ske på Nordea konto:2313 6878 927 611 eller MobilePay: 24347141
 • Betalingsbetingelser: Netto 8 dage. Ved betaling senere end 8 dage fra fakturadato beregnes 1 % i rente og administrationsudgifter pr. påbegyndt måned, dog min. 100 kr.
 • Fotografen har ret til at anvende alle billeder på egen hjemmeside, sociale medier og i konkurrenceøjemed.
 • Billederne digitalt (fx via Dropbox) i størrelsen 2048x2048 150ppi i JPG-format.
 • Hvis ikke andet er aftalt, leveres billederne med et logo i nederste højre hjørne.